pike_genomskinlig
namnskylt_s
skojfot_2

Våra föreläsningar

Under åren har vi utvecklat vår kunskap inom ett antal områden som berör hundar, deras beteende och hur vi människor kan få det att fungera tillsammans med de fyrbenta. Vi delar gärna med oss av detta till andra genom föreläsningar. Nedan finns beskrivningar av ett antal föreläsningar som vi erbjuder. Klubbar, träningsgrupper, uppfödare eller andra sammanslutningar får gärna höra av sig om intresse finns, så kommer vi till er för en förhoppningsvis inspirerande och trevlig kväll.

En riktigt bra relation

Grunden för att lyckas med sin hund, vare sig det gäller familjehunden eller tävlingshunden, är en bra relation till den. Tack vare arvet från vargen och tusentals samvaro med oss kan hunden lära sig att fungera, förstå och trivas med sin flock. Men trots det finns det fällor man kan gå i vilket gör att samvaron fungerar dåligt. Det här föredraget handlar om möjligheterna för oss att bygga upp en bra relation till hunden, och undvika relationstjuvarna. Kvällen kommer att handla om kommunikation, sociala känslor och rollspel inom gruppen, och hur vi kan lära oss att göra en riktigt bra samarbetsbudget tillsammans med hunden, allt utifrån TSB-modellen. Föreläsare är Kenth.

Mera tävlingspsykologi och mental träning

Ett nytt föredrag om tävlingspsykologi och mental träning för aktiva hundsportare! Vi pratar om verktyg för att handskas med dina tankar, och tar upp sådant som nervositet, mål, fokus, uppmärksamhet, rutiner och utmaningar. Vi pratar också om negativa upplevelser – press, jämförelser, missar och negativa tankar – och hur du kan vända på dem för att bli starkare i tävlingssituationen. Den här kvällen passar lika bra för dig som är i full gång med tävlandet men som känner att du alltid inte får samma fina utföranden på tävling som på träning, som för dig som är nybörjare på tävlingsbanan och skulle vilja hitta mod och motivation att tävla. Denna föreläsning är mycket passande som ”kick-off” på en period där man tillsammans med vänner eller klubbkamrater vill jobba vidare med sin förmåga som hundförare på träning och tävling. Boken Prestationsglädje kan här vara en god guide. Den har gott om idéer och förslag till upplägg för de gemensamma träffarna. Föreläsare är Niina.

Belöningsträning

Hundar är fantastiskt mottagliga för positiva upplevelser och att lära sig vad som gynnar dem. Det är utgångspunkten för det sätt att träna som kommit att kallas belöningsträning. Belöningsträning passar bra för att få till vardagen med sin hund, och kanske ännu bättre för den som är intresserad av någon hundsport. Detta föredrag handlar om principerna bakom framgångsrik belöningsträning, och hur de kan nyttjas i praktiken. Hur hittar du lust och glädje hos din hund? Vilka belöningar finns det och hur svarar din hund på dem? Hur ska jag lägga upp träningen så att jag får maximalt ut av mina belöningar? Dessa frågor och många fler tas upp med förhoppningen att både inspirera och ge handfasta råd för den egna träningen. Föreläsare är Kenth.

Planera för kvalitet i träningen

Hur kan man få maximal effektivitet i sin träning? Hur planerar man träning långsiktigt, på några års sikt, till exempel när man får hem sin lilla valp? Hur kan man planera den kommande månadens träning? Hur får man kvalitet i varje enskilt träningspass? Hur kan man variera träningspass? Hur ska man tänka utifrån den hundindivid man själv har? Hur ser ett bra träningspass ut? Hur kan man planera träningen för tävlingen som är inplanerad om två veckor? Tankar och idéer kring att få bra kvalitet av den tid man har att lägga ner på hundträning berörs under den här kvällen. Föreläsare är Niina.

Långsiktig belöningsträning

För de tävlingssugna hundägare som redan är frälsta belöningstränare finns det ytterligare en kunskapsnivå – hur man handskas med belöningarna på lång sikt. Fördelarna med att använda belöningar i träningen är många. Något som dock kan ställa till problem är det faktum att man på tävling inte får belöna så som man normalt kan göra under träningarna. Uteblivna belöningar på tävling kan ge negativa effekter i form av att hunden slutar att anstränga sig, att det blir frustrerad eller att hunden blir ängslig. Föredraget handlar just om denna problematik, och riktar sig till dig som tävlar med din hund och som redan lärt dig att jobba med belöningar i din hundträning. Föreläsare är Kenth.

Övergångar mellan moment

En föreläsning om det viktiga som sker mellan momenten på lydnadsplanen – tävlingsmässiga belöningar och rutiner inför nästa moment. Har du sett hur en höjdhoppare förbereder sig för sitt hopp? Eller har du sett hur en tennisspelare agerar för att bibehålla fokus i pausen mellan de spelade bollarna? Med hjälp av rutiner och förberedelser för att hjälpa sig själv och hunden att prestera så bra som möjligt på tävling och träning, oavsett om det är förberedelser flera dagar innan tävling eller sekunderna precis innan prestationen. Om man lyckas ”plantera” rätt tanke i hundens huvud inför respektive moment eller del i tävlingen kan det göra stor skillnad för resultatet. Det kan till exempel handla om att hitta rätt aktivitetsnivå för det ni ska göra, eller att få hunden att koncentrera sig på rätt sak. Men bra rutiner är också ett effektivt hjälpmedel för dig själv – genom att använda dig av väl fungerande rutiner kan du förbättra din egen koncentrationsförmåga . Föreläsare är Niina.

Hur inlärningskunskap kan ge effektivare hundträning

Hundar har en fantastisk anpassningsförmåga. De kan lära sig att fungera i nya flockar, klara av kluriga konster och göra fantastiska prestationer på tävlingsbanorna. Till sin hjälp har de sin inlärningsförmåga, eller snarare inlärningsförmågor, som vi som lever med hundarna har stor nytta av att känna till. Att kunna olika träningsmetoder är förvisso bra, men bättre är att verkligen förstå hur hundar skaffar sig olika kunskaper. Kan man det så kan man skapa sina egna metoder anpassade till den individ som ska tränas, och undvika stopp i inlärningsprocessen. Kvällen kommer att vigas åt de mest centrala av hundens inlärningsförmågor, och hur vi kan förstå och använda oss av dem för att bli mer framgångsrika i hundträningen. All teori tas upp i ett praktiskt sammanhang, bland annat med hjälp av videoupptagningar. Föreläsare är Kenth.

Hur är din hund? En föreläsning om hundens personlighet

En del hundar vill fram och hälsa på alla de möter medan andra drar sig undan och tycks inte uppskatta andras närvaro. Liknande skillnader hittar vi i en rad olika beteenden, som intresse att leka och hur lätt hunden blir arg. Vissa hundar är nästan alltid på gott humör medan andra är mer pessimistiskt inställda. Några är mer eftertänksamma, andra agerar i stället snabbt. Dessa individuella skillnader har av forskare liknats med de skillnader som finns hos oss människor, och därför kommit att betraktas som personlighet hos hundar. Denna föreläsning handlar om vilka personlighetsegenskaper man kan hitta hos hundar och hur de kan kopplas till mänsklig personlighet. Även olika metoder för att fånga hundens personlighet tas upp, exempelvis vad vi kan lära oss av våra beskrivningsformer MH och BPH. Föreläsare är Kenth.