pike_genomskinlig
namnskylt_s
skojfot_2

Våra föreläsningar

Under åren har vi utvecklat vår kunskap inom ett antal områden som berör hundar, deras beteende och hur vi människor kan få det att fungera tillsammans med de fyrbenta. Vi delar gärna med oss av detta till andra genom föreläsningar. Nedan finns beskrivningar av ett antal föreläsningar som vi erbjuder. Klubbar, träningsgrupper, uppfödare eller andra sammanslutningar får gärna höra av sig om intresse finns, så kommer vi till er för en förhoppningsvis inspirerande och trevlig kväll.

En riktigt bra relation

Grunden för att lyckas med sin hund, vare sig det gäller familjehunden eller tävlingshunden, är en bra relation till den. Tack vare arvet från vargen kan hunden lära sig att fungera, förstå och trivas med sin flock. Detta trots att den moderna flocken består av individer tillhörande en helt annan art – människan. Det här föredraget handlar om möjligheterna för oss att bygga upp en bra relation till hunden. Kvällen kommer att handla om begrepp som kommunikation, samarbete och rollfördelning inom gruppen. Föreläsare är Kenth.

Mera tävlingspsykologi och mental träning

Ett nytt föredrag om tävlingspsykologi och mental träning för aktiva hundsportare! Vi pratar om verktyg för att handskas med dina tankar, och tar upp sådant som nervositet, mål, fokus, uppmärksamhet, rutiner och utmaningar. Vi pratar också om negativa upplevelser – press, jämförelser, missar och negativa tankar – och hur du kan vända på dem för att bli starkare i tävlingssituationen. Den här kvällen passar lika bra för dig som är i full gång med tävlandet men som känner att du alltid inte får samma fina utföranden på tävling som på träning, som för dig som är nybörjare på tävlingsbanan och skulle vilja hitta mod och motivation att tävla. Denna föreläsning är mycket passande som ”kick-off” på en period där man tillsammans med vänner eller klubbkamrater vill jobba vidare med sin förmåga som hundförare på träning och tävling. Boken Prestationsglädje kan här vara en god guide. Den har gott om idéer och förslag till upplägg för de gemensamma träffarna. Föreläsare är Niina.

Belöningsträning

Hundar är fantastiskt mottagliga för positiva upplevelser och att lära sig vad som gynnar dem. Det är utgångspunkten för det sätt att träna som kommit att kallas belöningsträning. Belöningsträning passar bra för att få till vardagen med sin hund, och kanske ännu bättre för den som är intresserad av någon hundsport. Detta föredrag handlar om principerna bakom framgångsrik belöningsträning, och hur de kan nyttjas i praktiken. Hur hittar du lust och glädje hos din hund? Vilka belöningar finns det och hur svarar din hund på dem? Hur ska jag lägga upp träningen så att jag får maximalt ut av mina belöningar? Dessa frågor och många fler tas upp med förhoppningen att både inspirera och ge handfasta råd för den egna träningen. Föreläsare är Kenth.

Planera för kvalitet i träningen

Hur kan man få maximal effektivitet i sin träning? Hur planerar man träning långsiktigt, på några års sikt, till exempel när man får hem sin lilla valp? Hur kan man planera den kommande månadens träning? Hur får man kvalitet i varje enskilt träningspass? Hur kan man variera träningspass? Hur ska man tänka utifrån den hundindivid man själv har? Hur ser ett bra träningspass ut? Hur kan man planera träningen för tävlingen som är inplanerad om två veckor? Tankar och idéer kring att få bra kvalitet av den tid man har att lägga ner på hundträning berörs under den här kvällen. Föreläsare är Niina.

Långsiktig belöningsträning

För de tävlingssugna hundägare som redan är frälsta belöningstränare finns det ytterligare en kunskapsnivå – hur man handskas med belöningarna på lång sikt. Fördelarna med att använda belöningar i träningen är många. Något som dock kan ställa till problem är det faktum att man på tävling inte får belöna så som man normalt kan göra under träningarna. Uteblivna belöningar på tävling kan ge negativa effekter i form av att hunden slutar att anstränga sig, att det blir frustrerad eller att hunden blir ängslig. Föredraget handlar just om denna problematik, och riktar sig till dig som tävlar med din hund och som redan lärt dig att jobba med belöningar i din hundträning. Föreläsare är Kenth.

Övergångar mellan moment

En föreläsning om det viktiga som sker mellan momenten på lydnadsplanen – tävlingsmässiga belöningar och rutiner inför nästa moment. Har du sett hur en höjdhoppare förbereder sig för sitt hopp? Eller har du sett hur en tennisspelare agerar för att bibehålla fokus i pausen mellan de spelade bollarna? Med hjälp av rutiner och förberedelser för att hjälpa sig själv och hunden att prestera så bra som möjligt på tävling och träning, oavsett om det är förberedelser flera dagar innan tävling eller sekunderna precis innan prestationen. Om man lyckas ”plantera” rätt tanke i hundens huvud inför respektive moment eller del i tävlingen kan det göra stor skillnad för resultatet. Det kan till exempel handla om att hitta rätt aktivitetsnivå för det ni ska göra, eller att få hunden att koncentrera sig på rätt sak. Men bra rutiner är också ett effektivt hjälpmedel för dig själv – genom att använda dig av väl fungerande rutiner kan du förbättra din egen koncentrationsförmåga . Föreläsare är Niina.

Hundens inlärningsförmåga

Hundar har en fantastisk anpassningsförmåga. De kan lära sig att fungera i nya flockar, klara av kluriga konster och göra fantastiska prestationer på tävlingsbanorna. Till sin hjälp har de sin inlärningsförmåga, eller snarare inlärningsförmågor, som vi som lever med hundarna har stor nytta av att känna till. Att kunna olika träningsmetoder är förvisso bra, men bättre är att verkligen förstå hur hundar skaffar sig olika kunskaper. Kan man det så kan man också skapa sina egna metoder, baserade på inlärningsteori men anpassad till den individ som ska tränas. Under föreläsningen kommer sådant som operant och klassisk betingning att tas upp. Vi kommer även att diskutera fördelar och nackdelar med belöningar respektive obehag i träningen. All teori tas upp i ett praktiskt sammanhang, bland annat med hjälp av videoupptagningar. Föreläsare är Kenth.

Hundens personlighet

Det finns många likheter mellan hundar. Men hundar skiljer sig också åt i deras typiska sätt att vara. En del hundar vill fram och hälsa på alla de möter medan andra drar sig undan och tycks inte uppskatta främlingars närvaro. Liknande skillnader hittar vi i en rad olika beteenden, som intresse att leka, tendens att bli rädd för olika händelser, jaktintresse, vilja att dominera andra och aggressiva beteenden. Dessa individuella skillnader har av forskare kommit att ses precis som skillnader mellan oss människor, vilket har gjort att man även kommit att prata om personlighet hos hundar. Denna föreläsning handlar om vilka personlighetsdrag man kan hitta hos hundar och om orsakerna till varför olika hundar skiljer sig åt i deras typiska beteende. Även olika metoder för att fånga hundens personlighet tas upp, exempelvis olika former av beteendetester. Föreläsare är Kenth.