pike_genomskinlig
namnskylt_s
skojfot_2

Kurser

Vi har återkommande kurser varje termin, oftast med olika aspekter av tävlingslydnad som tema. De praktiska delarna i kurserna individanpassas, men målet är också att deltagarna ska få med sig de allmänna tankarna bakom vårt sätt att jobba med belöningsträning. Kurserna hålls i Skojhallen, några kilometer utanför Alunda. Nedan ser du de planerade kurserna under denna och kommande termin. 

Lydnadskurs startklass och klass 1, 25-26 november

Fullbokad, men reservplats går att boka

En helgkurs för dig som vill utveckla dig och din hund i tävlingslydnad och har siktet inställt på någon av de två första klasserna. Fokus är på praktisk träning med individuell anpassning där Niina hjälper ett ekipage i taget. Runt den praktiska träningen finns utrymme för diskussioner och förklaringar kring vårt sätt att jobba med belöningsträning samt om reglerna i de första klasserna. Datum är 25-26 november (lördag-söndag) med starttid 9.00 och sluttid 17.00. Kursen har 6 kursplatser. Det går bra att anmäla en dag eller bägge. Priset för bägge dagarna är 2 800:- och för en dag 1 500:- (inklusive moms). Varmt välkommen med anmälan eller förfrågningar via mejl!

Jullovsläger, 27-29 december

Fullbokad, men reservplats går att boka

Ett 3-dagarsläger för dig som vill utveckla dig och din hund i tävlings- eller brukslydnad. Vi kommer mest att träna hund men på schemat finns även teoripass, bland annat med temat mental träning, samt en träningstävling med videogranskning. Datumet är 27-29/12 (onsdag-fredag). Kursen har 6 kursplatser där ni omväxlande kommer att bli coachade av både Niina och Kenth. Den praktiska träningen är individuell och utgår från de önskemål som föraren har. Det gör också att det inte spelar någon roll vilken klass du och din hund är i nu. Har du inte startat ännu fungerar det också fint, men det är bra om hunden har träningsvana för att kunna tillgodogöra sig träningen. Priset är 3 400:- inklusive moms. Varmt välkommen med anmälan eller förfrågningar via mejl!

Nyårsläger, 3-5 januari

Fullbokad, men reservplats går att boka

Ett 3-dagarsläger för dig som vill utveckla dig och din hund i tävlings- eller brukslydnad. Vi kommer mest att träna hund men på schemat finns även teoripass, bland annat med temat mental träning, samt en träningstävling med videogranskning. Datumet är 3-5/1 2024 (onsdag-fredag). Kursen har 6 kursplatser där ni omväxlande kommer att bli coachade av både Niina och Kenth. Den praktiska träningen är individuell och utgår från de önskemål som föraren har. Det gör också att det inte spelar någon roll vilken klass du och din hund är i nu. Har du inte startat ännu fungerar det också fint, men det är bra om hunden har träningsvana för att kunna tillgodogöra sig träningen. Priset är 3 400:- inklusive moms. Varmt välkommen med anmälan eller förfrågningar via mejl!

Sportlovstemadagar

Nyhet!

 

Under sportlovet passar vi på att ha några tränings- och inspirationsdagar med olika lydnadsteman i Skojhallen där Niina är instruktör. Max 8 deltagare förutom under torsdagens temadag, där maxantalet är 6 deltagare. Kostnaden är 1 300:- per dag. Kurstiden varje dag är mellan 10 och 16. Känner du dig sugen att komma och utvecklas är du varmt välkommen att höra av dig via mejl!

Tema tisdag 27 februari: Träningstävling med videofilmning startklass och klass 1

Den här dagen är det fokus på tävlingssituationen. Hur blir det för dig och din hund då ni går in i lydnadsringen? På förmiddagen arrangerar vi en tävlingsring där deltagarna får komma in och genomföra momenten med tävlingsledare. Träningen videofilmas och efteråt går vi igenom vad som skett med tips och råd inför den kommande träningen. På eftermiddagen tar vi tag i det vi lärt oss, och påbörjar resan mot tävlingsmålen i startklass och klass 1. En perfekt dag för dig som vill vara väl förberedd när det är tävlingsdags! 

Tema onsdag 28 februari: Vittringsprov och apportering

Den här dagen är det fokus på apportering i allmänhet och vittringsprov i synnerhet. Mycket praktisk träning men även teori om inlärningen av färdigheterna och om det som kommer upp under träningen. Träningen är individanpassad där var och en utgår från den nivå man är på just nu. 

Tema torsdag 29 februari: Träningstävling med videofilmning klass 2 och 3

Även denna dag är det fokus på tävlingssituationen, men nu med siktet på klass 2 och 3. På förmiddagen arrangerar vi en tävlingsring där deltagarna får komma in och genomföra momenten med tävlingsledare. Träningen videofilmas och efteråt går vi igenom vad som skett med tips och råd inför den kommande träningen. På eftermiddagen tar vi tag i det vi lärt oss, och påbörjar resan mot tävlingsmålen. 

Tema fredag 1 mars: Fritt följ och fjärrdirigering

Den här dagen går vi på djupet i två av lydnadens absoluta huvudmoment – det fria följet och fjärrdirigering. Vi kommer att gå igenom olika sätt att få hunden att bli en mästare på att gå vid din sida och att få till de fina skiftena mellan stående, sittande och liggande på avstånd. Mycket praktik men även teori knuten till den praktiska träningen. Träningen är individanpassad där var och en utgår från den nivå man är på just nu. 

Temadagar under december

Under december kommer Niina att ha två tränings- och inspirationsdagar med olika teman i Skojhallen. Känner du dig sugen att komma och utvecklas är du varmt välkommen att höra av dig via mejl!

Temadag 1: Praktisk tävlingspsykologi, 2 december

En plats kvar

Den här dagen är för dig som vill må och fungera bättre i tävlings- eller provsituationen, oavsett vilken gren eller hundsport du ägnar dig åt. Du får möjligheten att utveckla dig själv i mental träning och kommer att få en rad verktyg som kan hjälpa dig att känna dig säkrare på tävlingsplanen. Målet är ökat självförtroende, men med det också bättre koncentration när du tävlar. Helt enkelt ha roligare och bli en bättre förare åt din hund! Datum är lördagen 2/12, tid 10-16, kostnad 1 300:-. Max 8 deltagare.

Temadag 2: Fritt följ och fjärrdirigering, 3 december

Fullbokad, men reservplats går att boka

Under den här dagen går vi på djupet i två av lydnadens absoluta huvudmoment – det fria följet och fjärrdirigering. Vi kommer att gå igenom olika sätt att få hunden att bli en mästare på att gå vid din sida och att få till de fina skiftena mellan stående, sittande och liggande på avstånd. Under dagen kommer teori att varvas med praktik. Datum är söndagen 3/12, tid 10-16, kostnad 1 300:-. Max 8 deltagare.

Temadagar under januari

Temadag: Fritt följ och fjärrdirigering, 21 januari

Nyhet!

Extrainsatt temadag då den första med samma tema snabbt blev full. Även den här dagen går vi på djupet i två av lydnadens absoluta huvudmoment – det fria följet och fjärrdirigering. Vi kommer att gå igenom olika sätt att få hunden att bli en mästare på att gå vid din sida och att få till de fina skiftena mellan stående, sittande och liggande på avstånd. Under dagen kommer teori att varvas med praktik. Datum är söndagen 21/1, tid 14.00-19.30, kostnad 1 300:-. Max 8 deltagare.

Tävlingslydnadskurser i mars

Tävlingslydnadskurs, 7-8 mars

Nyhet!

 

En tvådagars lydnadskurs för dig som har ambitioner att utveckla dig och din hund i tävlingslydnad, oavsett om du siktar på den första klassen eller tävlar i högsta klassen. Kursen har sex kursplatser där fokus är på de praktiska delarna, där en hund i taget tränas individanpassat. Ena dagen är med Niina och andra dagen med Kenth. Kursen hålls torsdag och fredag 7-8/3 mellan klockan 9 och 17, och priset är 2 800:-. Vi kommer att vara i vår träningshall Skojhallen, som ligger utanför Alunda, cirka 3,5 mil nordost om Uppsala. Varmt välkommen med anmälan eller frågor via mejl

Lydnadskurs klass 2 och 3, 28-29 mars

Nyhet!

En kurs för dig som vill utveckla dig och din hund i tävlingslydnad och jobbar för att lyckas i klass 2 eller 3. Fokus är på praktisk träning av alla moment i de två högsta lydnadsklasserna med individuell anpassning. Kursen hålls 28-29 mars (torsdag-fredag) mellan klockan 9 och sluttid 17. Kursen har sex kursplatser och priset per plats är 2 800:-. Varmt välkommen med anmälan eller förfrågningar via mejl