pike_genomskinlig
namnskylt_s
skojfot_2

Instruktörshörnan

En supportsida för dig instruktör som vill använda Bra relation som kursbok 

Även om man kanske inte tänker på det har många kurser syftet att bygga relation mellan ägare och hund. Det beror förstås på vad man lägger in i begreppet relation. Utifrån Kenths sätt att se på relation handlar i princip allt som ingår i en vanlig valp-, unghunds- eller vardagslydnadskurs om att bygga relation. Hitta ett tryggt förhållningssätt till hunden. Lära sig att kommunicera så att hunden förstår. Växla från att vara spännande och engagerande till att hitta lugn och ro. Hitta bra belöningar. Få hunden att riktigt längta efter inkallningskommandot. Lära hunden innebörden av ”nej”. Stötta hunden på ett bra sätt då den blir osäker. Lära hunden, och ägaren, grunderna i belöningsträning. Listan kan göras lång.

TSB-modellen är därför en lämplig utgångspunkt för dessa typer av kurser. Boken ger ägaren insikt i vilka roller man kan odla i relationen, och enkla, konkreta råd för hur det kan göras. För att hjälpa instruktören i detta arbete finns den här sidan. Här presenteras förslag på hur kurskvällen eller -dagen kan läggas upp utifrån bokens innehåll. Några förslag finns redan nu, fler kommer att komma till efter hand. Håll till godo, och lycka till med instruerandet!

Den Perfekta Relationen
Hur står det till med relationen?
Relationsfrågeformulär
Med fokus på oxytocinet!
Belöningskoll
Projekt kloklippning
Trygg ensam
Pratbubblor
Belöningsträningens grunder
Lär hunden att lyssna på ”nej”
Tema: svåra belöningar
Passivitetsträning
Dagens samarbetsövning
Hitta lekfullheten och humorn i relationen
Hjälpa hunden att hitta trygghet
Men ropa då!
Skriv ett trygghetsavtal
Se träningen ur ett relationsperspektiv – en guide