pike_genomskinlig
namnskylt_s
skojfot_2

Kenth Svartberg

Kenth blev sommaren 2003 doktor i etologi på Stockholms universitet inom området hundars personlighet. Därefter arbetade han fram till årsskiftet 06/07 som forskare på SLU, Ultuna, där målet var att nå ytterligare kunskap om hundars olikheter. Även om Kenth numera inte har någon forskartjänst bedriver han forskning på uppdrag och är delaktig i projekt på SLU. Förutom det akademiska arbetet med hundar har Kenth sedan 1990 haft olika former av utbildningar för hundägare och instruktörer. Bland annat har det handlat om allmän hundkunskap som hundspråk, flockliv och inlärning, men också kurser i tävlingslydnad och agility. Kenth har tidigare varit auktoriserad domare i agility och har haft förmånen att döma VM 1999 i Tyskland.